Klaas  J Hoogakker
Martjen  K Hoogakker
Jan  K Hoogakker
Antje  K Hoogakker
Jakobje  K Hoogakker
Sjoukje  K Hoogakker
Jantje  K Hoogakker
Klaas  K Hoogakker
Trijntje  K Hoogakker
Jakob  K Hoogakker
Klaassien Hoogakker
Harmke Hoogakker
Marten Hoogakker
Klaas  J Hoogakker
Geeske  J Hoogakker
Janna Hoogakker
Klaas Hoogakker
Bonna Hoogakker
Klaas Hoogakker
Geert  J Kruijer
Adrianus van Alteren
Geessien van Alteren
Maria van Alteren
Maria van Alteren
Klaas van Alteren
Jan van Alteren
Jakoba van Alteren
Catriena van Alteren
Berend  J Veenkamp
Ida Veenkamp
Hindertje Veenkamp
Geessie Venekamp
Ebbeltje Venekamp
Geert Hoogakker
Martje van Dunderen (H..
Geessien van Donderen
Willem van Donderen
Klaas van Donderen
Geessien van Donderen
Antje van Donderen
Roelf van Donderen
Jakob Hoogakker
Jantje de Haan
Evert  H de Haan
Geeske de Haan
Klaassien de Haan
Pieter de Haan
Martje de Haan
Jan de Haan
NN de Haan
Geeske  K Hoogakker
Klaas Hoogakker
Aartje  K Hoogakker
Barteld Hoogakker
Geeske Hoogakker
Berend Hoogakker
Jan Poort
Klaas Poort
Kornelis Poort
Menne Poort
Geessien Poort
Henderika Poort
Frederik Hoogakker
Frederik Hoogakker
Geesje Hoogakker
Hendrik Perdok
Martje Perdok
Jan Perdok
Marten Perdok
Martje Perdok
Jakob Perdok
Abel Perdok
NN Perdok
Tijtje Perdok
Klaas Perdok
Harm Hoogakker
Harm Hoogakker
Marten Hoogakker
Kornelius Hoogakker
NN Hoogakker
Jantje Hoogakker
NN Hoogakker
Renske Damhoff
Pieterke Damhoff
Arend Damhoff
Johanna Damhof
Lijfke Munnik
Jan Munnik
Jurrien Munnik
Renske Munnik
NN Munnik
Klaas Munnik
Janna Munnik
Renske Hoogakker
Jeltje Hoogakker
Jantje Hoogakker
Jan Hoogakker
Jakob Hoogakker
Tijtje Blaauw
NN Blaauw
Jan Blaauw
Geertruida Blaauw
Hindrik Blaauw
Renske Blaauw
Geertruida Blaauw
Geessien Blaauw
Geert Blaauw
Jakob Kruijer
Freerk Kruijer
Adrianus Kruijer
Martje Kruijer
Willem Kruijer
Antje Kruijer
Antje van Alteren
Gerardus van Alteren
Jan Zuur
Antje Zuur
Berend Zuur
Geertje Zuur
Lammert Zuur
Maria Zuur
Berendje Zuur
Antje Zuur
NN Zuur
NN Zuur
NN Zuur
NN Zuur
Jantje Zuur
Hiltje Zuur
Geertje Zuur
Antje van Alteren
Gerardus van Alteren
Adrianus van Alteren
Engelina van Alteren
Geessien van Alteren
Feike van Alteren
Thijs van Alteren
Maria van Alteren
Albert Koerts
Gerardus Koerts
Hindriktje Koerts
Antje Koerts
Harmannus Koerts
Adrianus Koerts
Tammechien Koerts
NN Fikkers
Jan  B Veenkamp
Jacobje Veenkamp
Popke Veenkamp
Willemina Veenkamp
Frederik Veenkamp
Wiertje Blinkwolt
Grietje Dijkema
Jan Dijkema
Jacobje Dijkema
Jantje Dijkema
Harm Hamminga
Trientje Hamminga
Jaaptje Hamminga
Jantje Hamminga
Berend Hamminga
Antje Hamminga
Derk Hamminga
Sjouke Schuit
Sjouke van Donderen
Maria van Donderen
Martje van Donderen
Frederik van Donderen
Frans van Donderen
Frans van Donderen
Eke van Donderen
Willem van Donderen
Berend van Donderen
Fransina Dijkstra
Ids Dijkstra
Jantje Hoogakker
Berend Hoogakker
Jantje de Haan
NN de Haan
Pietrodina Brinkema
Frouwke Brinkema
Geessien Brinkema
Jantje de Haan
Hendrik de Haan
Arend de Haan
NN de Haan
NN1 Veentjer
NN2 Veentjer
NN3 Veentjer
NN4 Veentjer
Elsien Veentjer
Hendrikje de Haan
Jantje Kruijer
Wiebe Kruijer
Pieter Kruijer
Evertje Kruijer
Geessien Kruijer
Hindrik de Haan
Wiebe de Haan
Meindert de Haan
Jantje Kammenga
Jurrien Kammenga
Hendrik Kamminga
Evert Kamminga
Eltjo Kamminga
Johanna Kamminga
Jakob de Haan
Jantje Haan
Hendrik de Haan
Hilke de Haan
Kornelis Hoogakker
Anno Hoogakker
Klaas Hoogakker
NN Hoogakker
Gerrit Hoogakker
Hindrikje Hoogakker
Korneliske Hoogakker
Jaaptje Hoogakker
Reina Hoogakker
Wolter  K Hoogakker
Jaapje Hoogakker
Barteld Hoogakker
Antje Hoogakker
Rijna Hoogakker
Willlemke Hoogakker
Klaas Hoogakker
Menno Hoogakker
Kornelis Poort
Heertje Poort
Derk Poort
Trijntje Poort
Derkje Poort
Pieter Heersema
Geessien Hoogakker
Jakob Hoogakker
Jeltje Hoogakker
Carolina Hoogakker
Febo Perdok
Klaassien Perdok
Jantje Perdok
Jan Perdok
Febo Perdok
Trijntje Perdok
Klaassien Perdok
Kornelia Perdok
Klaasje Perdok
Pieter Perdok
Febo Wolgen
Jantje Hoogakker
Rienko Hoogakker
Hilliena Hoogakker
Marten Hoogakker
Rienko Hoogakker
NN Hoogakker
Jantje Hoogakker
Jan Hoogakker
Marten Hoogakker
Tammo Hoogakker
Kornelis Hoogakker
Geessien Hoogakker
Geessien Raad
NN ten Hove
Bareldina ten Hove
Jan ten Hove
Eppe ten Hove
NN ten Hove
NN ten Hove
Tjaard ten Hove
Harmannus Mulder
Jan Damhoff
Hendrik Damhoff
Willem Damhoff
Geert Damhoff
Aaltje Damhoff
Jan Winkel
Nanne Winkel
Arend Winkel
Aalko Winkel
Gesso Winkel
Willemina Huizinga
Jan Huizinga
Renske Huizinga
Janna Munnik
Derk Munnik
Bouwgien Munnik
Liefke Munnik
Hinderkien Vinkes
Jan Vinkes
Willem Vinkes
Liefke Vinkes
NN Vinkes
NN Vinkes
NN Munnik
Diederik Munnik
Jan Munnik
Hindrikje Schenkel
Hendrik Schenkel
Hendrikus Schenkel
Klaas Schenkel
Roelfien Schenkel
Klaas Winter
Anna Geertsema
Klaas Geertsema
Jan  G Geertsema
Tamme Hoogakker
Hinderika  A Hoogakker
Klaas Hoogakker
Hindriktje Hoogakker
Bouwke Hoogakker
Klaas Hoogakker
Trijntje Blaauw
Okko Blaauw
Iekje  K Blaauw
Jan Blaauw
Aeilke Blaauw
Maria Blaauw
Rensina Blaauw
Zwaantje Koning
Okko Koning
Filippus Koning
Bonno Koning
Trijntje Koning
Aaltje Koning
Jantje Kruijer
Luppo Kruijer
Doetje Kruijer
Martha Kruijer
Geert Kruijer
Jacomina Kruijer
Freerk Kruijer
Freerk Kruijer
Geert Kruijer
Trijntje Kruijer
Joannes Kruijer
Jakob Kruijer
Jakob Kruijer
Adrianus Kruijer
Willem Kruijer
Jantje Kruijer
Geert Kruijer
Jan Kruijer
Jan van der Laan
Geert van der Laan
Jacob van der Laan
Roelf van der Laan
Siert van der Laan
Berendje Kruijer
Martje Kruijer
Catharina  E Kruijer
Geert Kruijer
Eppo Kruijer
Jakob Kruijer
NN Duitscher
Roelf Duitscher
Lammechien Duitscher
Grietje van Alteren
Jantje van Alteren
Adrianus van Alteren
Klaas van Alteren
Gerardus  A van Alteren
Albertus van Alteren
Wubbiena van Alteren
Stephanus G W van Alt..
Gezina van Alteren
Jacob van Alteren
Alida van Alteren
Eltje Lenting
Geertruida Voorma
Maria Voorma
Trijntje Kruijer
Aukina Kruijer
Jeltdina Kruijer
Mina  A van Alteren
Jantina  H van Alteren
Klaas van Alteren
NN van Alteren
Klaas van Alteren
Hendrik van Alteren
Aukina van Alteren
Trijntje van Alteren
Gerardus van Alteren
Gerhardus van Alteren
Aukine van Alteren
Johan  C F Meijer
Aukina Meijer
Margje Meijer
Klaas Meijer
Margje Meijer
Trijntje Kruijer
Klaas Kruijer
Harm van Alteren
Klaas van Alteren
Hillechien van Alteren
Jacoba Koerts
Geessien Veenkamp
Maria Veenkamp
Berend Veenkamp
Jan  H Veenkamp
Mattheus Kreuijer
Geesien Veenkamp
Maria Veenkamp
Jaapje Veenkamp
Jakob Veenkamp
Berend Veenkamp
Jantje Veenkamp
Jan  C Veenkamp
Siepke van Zanten
Grietje van Zanten
Jaaptje van Zanten
Harm Veenkamp
Jan Veenkamp
Klaassiena Veenkamp
Mien Veenkamp
Nicolaas Veenkamp
Trientje Veenkamp
Berend Veenkamp
Johannes  N Veenkamp
Geessien Veenkamp
Berend Veenkamp
Jakobje Veenkamp
Antje Brakema
Ebeltje Hamminga
Grietje Hamminga
Derkelina Hamminga
Willemina  H Hamminga
Aafke Groenewold
Hendrik Suuroverste
Martje Suuroverste
Arend Suuroverste
Harm Suuroverste
Jan Suuroverste
Roelof Suuroverste
Henderikus Schenkel
Grietje Schenkel
Klaas Schenkel
NN Tillema
Jan Bakker
Grietje Bakker
Lambertus Bakker
Klaziena Bakker
Leentje Bakker
Martha Bakker
Martje Bakker
Martje Bakker
Klaas van Donderen
Jilis van Donderen
Gradus van Donderen
Minke van Donderen
Ettje van Donderen
Klaas  F Ritsema
Martha  C Tikker
Aaltje Hoogakker
Arent Hoogakker
Trientje Hoogakker
Jakob Hoogakker
Arend Hoogakker
Evert Hoogakker
Barteld Hoogakker
Arent Hoogakker
Luitje Zwart
Saartje van Gennip
Jantje van Gennip
Hillechina van Streun
Jantje de Haan
Hummina de Haan
Grietje  J de Haan
Geessien Emmelkamp
Thomas  B Emmelkamp
Frouwke Emmelkamp
Kornelius Emmelkamp
Tietje Emmelkamp
Febo Emmelkamp
Geert Emmelkamp
Johannes Emmelkamp
Meindert van Heuveln
Jantje de Haan
Hindrik de Haan
Martje Haan
Johannes Haan
Harm Haan
Jan  J Haan
Metje Haan
Jans Kammenga
Pieter Kamminga
Hendrik  A Kamminga
Hendrik  A Edeler
Johannes Edeler
Martje Edeler
Klaassien Edeler
Klaas Hoogakker
Albertus Hoogakker
Anno Hoogakker
Gerard Hoogakker
Trientje Hoogakker
Egberdina Hoogakker
Albertus Hoogakker
Kornelis Hoogakker
NN Hoogakker
Jantje  H Hoogakker
Hendrik Hoogakker
Hendrik Hoogakker
Harmanna  C Hoogakker
Jantje  H Hoogakker
Jan  K Hoogakker
Jochem Hoogakker
Dena Hoogakker
Jennie  I Hoogakker
Tjitske Boogholt
NN Boogholt
NN Boogholt
Jantje Boogholt
Pieterdina Boogholt
Gesina Boogholt
Wolter Boogholt
Wolterdina Boogholt
Wolter Boogholt
Jan Boogholt
NN Boogholt
NN Boogholt
NN Boogholt
Lambert Greendyke
Jennie Greendyke
Tena Greendyke
Clara Greendyke
Marinus  C de Lange
Howard  C Hoogacker
Elizabeth Hoogacker
T1 Hoogacker
T2 Hoogacker
Phillip  T Hoogacker
Edgar  C Hoogacker
Edwin Hoogacker
Gerald  H Hoogacker
Walter  A Hoogacker
Corinne  H Hoogacker
William Hoogakker
Armenia Hoogakker
Claude  B Hoogakker
Rijfke de Vrieze
Renske Zuidland
Rijfke Zuidland
Barteld Zuidland
Wubbo Zuidland
Rijfke Zuidland
Rikste Zuidland
Wubbo Zuidland
Akke de Wagt
Rijfke de Wagt
Barteld de Wagt
Antje de Wagt
Anne de Wagt
Reina de Wagt
Anna Poort
Harmke Hoogakker
Klaas Hoogakker
Frederik Hoogakker
Engbertje  A Perdok
Engbertje  A Perdok
Hendrik Perdok
Johanna  M Perdok
Marten Perdok
Harm Perdok
Piet Perdok
Jantje Perdok
NN Perdok
Charles  C Perdok
Jan Haken
Harm Haken
Aafke Abbas
Elisabeth Hoogakker
Hinderkien Hoogakker
Marten Hoogakker
Geessien  H Hoogakker
Marten Hoogakker
Harmiena  G Hoogakker
NN Mulder
Johanna Winkel
Tamme Hoogakker
Jan Hoogakker
Christina  H Hoogakker
Afiena  J Hoogakker
Grietje  T Hoogakker
Jantje  R M Hoogakker
Jitske  P Hoogakker
Wobbina Plukker
Jakob Kruijer
Kornelis Kruijer
Freerk Kruijer
Freerk Kruijer
Trijntje Kruijer
Aafke Kruijer
Jan Kruijer
NN Kruijer
Catharina Kruijer
Afiena Kruijer
Hillegien Kruijer
Catharina Kruijer
Johannes  F Kruijer
Freerkina Kruijer
Engelina Kruijer
Freerk Kruijer
Aafina Kruijer
Harmina Kruijer
Harmina Kruijer
Catharina Kruijer
Aafina Kruijer
Jakobtje Jager
Gerardus Jager
Albertje Jager
Harm Jager
Hemmo Jager
Johanna Hart
Gerardina Hart
Karel  L Hart
Jantina van Alteren
NN van Alteren
NN van Alteren
Jan Kruijer
Geert Kruijer
Feike van Alteren
Wijbe van Alteren
Popke Veenkamp
Grietje Rijskamp
Jan Rijskamp
Willemina Rijskamp
Jaike Rijskamp
Jan Rijskamp
Frederik  J N Veenkamp
Frederika Veenkamp
Jantje Veenkamp
Jantje Veenkamp
Dirk Veenkamp
Sientje Veenkamp
Menne Veenkamp
Jan Veenkamp
Triene Groenewold
Antje Groenewold
Martje Groenewold
Jelmer Groenewold
Jantje Groenewold
Jaapje Groenewold
Hidde Groenewold
Harm  J Groenewold
Gezienus  F Groenewold
Aafke Groenewold
Berend Groenewold
Johannes N Groenewol..
Berend Bierma
Johannes Bierma
Berend Hoogakker
Nikolaas Hoogakker
Johanna Hoogakker
Berend  H Hoogakker
Hermann  J Hoogakker
Jakob  T Hoogakker
Helena  J Hoogakker
Hendrik Edeler
Johanna Edeler
Annie  G Edeler
Kornelis Hoogakker
Auktje  C Hoogakker
Jantje Hoogakker
Egberdina Hoogakker
Kornelis Hoogakker
Jantje  A G Hoogakker
Egberdina Hoogakker
Arend Hoogakker
Egberdina  J Hoogakker
Geessien Alberts
Albert  K Alberts
Pieter Alberts
Jantien Tiebackx
Egberdina Tiebackx
Jan Hoogakker
Egberdina Hoogakker
Kornelis Hoogakker
Hermannes A Hoogakk..
Egberdina Hoogakker
Aaltje Hoogakker
Klaas Hoogakker
Menna Doedens
Klaas  J Doedens
Klaas  A Hoogakker
Grietje  M Hoogakker
Martje  A H Hoogakker
Aldert  H Hoogakker
Harmanna  C Hoogakker
Ella Wortinger
Estelle Wortinger
NN Wortinger
Garnet Wortinger
Gerrit de Vries
Hendertje DeVries
Richard  J Kloosterman
Gerritt Kloosterman
Catherina Kloosterman
Jan Kloosterman
Henry Kloosterman
Wolter  J Kloosterman
Henrietta G Kloosterma..
Maarten  N Kloosterman
James Kloosterman
Robert  C Kloosterman
Geert de Vries
Hendrikje de Vries
Pieter de Vries
Wiepke de Vries
Kornelis de Vries
Jane Boogholt
Gerrit  H Boogholt
Robert  E Boogholt
Jo-Ann  E Boogholt
Richard  J Boogholt
Jantje  T Boogholt
Henriette  T Boogholt
Willem  J J Boogholt
NN Greendyke
Nathan  C DeDoes
Jan  L Mastenbrook
Norma  J Hoogacker
Naomi  J Hoogacker
Nancy  L Hoogacker
Nadine  L Hoogacker
Nancy  L Hoogacker
John  E Hoogacker
Judy  A Hoogacker
Daniel Hoogacker
Lorie  A Hoogacker
Gerald  H Hoogacker
Donald  J Hoogacker
Jay  C Hoogacker
Jean  M Hoogacker
Jeffrey  M Hoogacker
John  G Hoogacker
Ronald  D Fennel
Debra  A Fennel
James  T Fennel
Roger  C Fennel
Beverly  E Hoogakker
Ronald  W Hoogakker
Barbara  A Campbell
Bernard  T Campbell
Bernice  A Campbell
Willard  B Campbell
Bobby Langdon
David Langdon
Anna  L Hoogakker
Bonnie  L Hoogakker
Claudia  R " Hoogakker
Roelf Sluman
Rijna Sluman
Hinderktje  A Wassing
Pieter Perdok
Iemtje  G Perdok
Harm  I Perdok
Antje Perdok
Herm  M Perdok
Rita  E Perdok
Pieter Perdok
Mathijs Perdok
Marten  H Perdok
NN Haken
Geessien Hoogakker
Elsien Hoogakker
Wija Huttinga
Henk Huttinga
Roelien Huttinga
Anja Hoogakker
Tammo Hoogakker
Jacob Hoogakker
Johannes Slagter
Tammo Slagter
Wija Slagter
Tamme Hoogakker
Tonnie Hoogakker
Jan  I Hoogakker
Reinder Hoogakker
Jan Bulthuis
Petra Leeuwerke
Dini Scholtens
Berend Scholtens
Afina  M J Scholtens
Willem  J Kruijer
Minke Dijkstra
Grietje Dijkstra
Gerritdiena Dijkstra
Irene Kruijer
Ed Bosch
Jo-Anne Bosch
Sylvia Bosch
Jelmer  P Tromp
Luitje  K Tromp
Roelof  J Tromp
Beverley Zwynenburg
Henrietta Zwynenburg
Henry Zwynenburg
Janette Zwynenburg
Patricia Zwynenburg
Joyce Groenewold
Roger Groenewold
Susan Groenewold
David  T Groenewold
Jacqueline Groenewold
Jennifer Groenewold
Joel Groenewold
Mark Groenewold
Ernest Groenewold
Ronald Groenewold
Frances van der Laan
Joyce van der Laan
Jennifer Groenewold
Stephen Groenewold
Inette  A Hoogakker
Wianda  B Hoogakker
Harriët  I Hoogakker
Arenda  I Hoogakker
Wianea  S Hoogakker
Arent  J Hoogakker
Marjon Hoogakker
Ellen  S Hoogakker
Harold  M Snaak
Arent  F Snaak
Kornelis Hoogakker
Wanda  J E de Goede
Eric  W Treebusch
Arend Hoogakker
Elisabeth Hoogakker
Carina Hoogakker
Petronella Hoogakker
Elizabeth Alberts
Marcel Hoeksema
Marjan Hoeksema
Fransisca Mulder
Hindrik Mulder
Jacqueline Mulder
Albertus Hoogakker
Harmannus Hoogakker
Henk Hoogakker
Dirk Hoogakker
Hans Hoogakker
Harry  J Doedens
Anna  C R Doedens
Cornelia  A Hoogakker
Annechiena C Hoogakk..
Jan  T K Hoogakker
Jannetje Veen
Annechiena Veen
Jan Veen
Joost van Tilborg
Annechiena G van Tilbo..
Jan-Klaas  G Hoogakker
Elizabeth  A Hoogakker
Antoinette  A Hoogakker
Annegina  S Essing
Marina  J Essing
Edward  J Franklin
NN Franklin
Jimmy Lovins
Carol  S DeVries
Gary  J DeVries
Janice Kloosterman
Thomas Kloosterman
Joann Kloosterman
Timothy Kloosterman
Jenny Kloosterman
Ronald  J Kloosterman
Julie  A Kloosterman
Joni  R Kloosterman
Martin  N Kloosterman
Linda de Vries
NN Boogholt
Jason  R Boogholt
Jon Smits
Sarah Smits
Rebecca Smits
Charles  A Johnson
Patricia  J Johnson
Gerald  A Johnson
Jeffrey  L Selner
Kathleen  M Selner
Stephen  J Selner
Thomas  M Selner
Scott  T Slocum
Mark  J Slocum
Susan  K Slocum
Deborah  A Johnson
Robert Johnson
Sandra  E Palmquist
Darrian  J Hoogacker
William  M Mackin
Melanie  A Carroll
Brian Hoogacker
Rachel  L Hoogacker
Megan  R Hoogacker
Jay  C Hoogacker
Jeffrey Hoogacker
Travis Hoogacker
Trevor Hoogacker
Robert  E Crews
Angela  C Crews
Britney  E Fennel
Anna  N Fennel
Becki  L Bellisle
Jan  M Bellisle
Michele  R Bellisle
Laurie  K Bellisle
Tonya  L Hoogakker
Douglas Hoogakker
Krista  J Hoogakker
Williard  L Campbell
Gene  M Campbell
NN Merriam
NN Merriam
NN Merriam
NN Merriam
Randy Hill
Rick Hill
Roger Hill
Vicki Hill
Johann  B von Hebel
Pouwel von Hebel
Gerhardus R J von Heb..
Marten Perdok
Wendy Perdok
Robert Behrens
Paul Behrens
Matthew Behrens
Andrew  J Perdok
Benjamin Perdok
Jacob  M Intgroen
Shawn  A Intgroen
Marjolein  J Perdok
Diederik  G Perdok
Jasmijn  L Perdok
Marijn  P Perdok
Mathijs  T T Perdok
Anne-Marije Perdok
Dylan Perdok
Shannon Perdok
Esmay Nijboer
Shamira Nijboer
Dirk Noor
Anneke Noor
Marieke Noor
Martijn Hoogakker
Machteld Hoogakker
Iris Hoogakker
Tammo  J Hoogakker
Ada  A C Hoogakker
Alice Hoogakker
Tammo Hoogakker
Kim Hoogakker
Thomas Hoogakker
Dely Hoogakker
Saskia Hoogakker
Romy Hoogakker
Lars Hoogakker
Gerrit  B Masee
Hemmo Spang
Einte de Vries
Albertje Zweep
Jeanette Zweep
Charleen Bakker
Brittany Bakker
Lindsay Bakker
Melanie  A Tromp
Sheldon  J Tromp
Amanda  P Wingfield
Kathleen  M Wingfield
Laura  C Wingfield
Kimberley van Weiren
Olivia Bakker
Rachael Bakker
Rebecca Bakker
Sarah  R Joosten
Bas  J Joosten
Janne  R Joosten
Tom  L Thedinga
Isabel  J Thedinga
Juul  M Thedinga
Maria  W Hoogakker
Wandrick  M Koehorst
Derek  D Koehorst
Tamara Treebusch
Gilian Treebusch
Soraya Hoogakker
Annette Blom
Maaike Blom
Denise Wijnja
Mayra Wijnja
Aylet  A Bolter
Geesien  C Bolter
Sarah  J Bolter
Hannah  L Bolter
Irene  L Bolter
Patrick Hoeksema
Annemarijn NN
Dorien Hoogakker
Daan Hoogakker
Lisa Hoogakker
Welmoed  Y Doedens
Marrit  S Doedens
Jorian Maliepaard
Lucinda Maliepaard
Marnick Maliepaard
Klaas  J Hoogakker
Joey Spruit
Patricia van der Burgh
Jan  P C van der Burgh
Luc Veen
Sterre Veen
Rebecca M M van Tilbor..
Laura Suurmeijer
Joey  D Smilda
Rik Moes
Robin Moes
Ruben  P J Moes
Ian Heikamp
Brandon Cook
Cody Cook
Jenna Cook
Debra Kloosterman
Sandra Kloosterman
Jessica Kloosterman
Matthew Kloosterman
Lindy Kloosterman
Tyler Cole
Travis Cole
Tanner Cole
Tucker Cole
Marie Balkema
Lisa Balkema
Bill Balkema
Susan Balkema
John Balkema
Bonnie Balkema
Tommy Balkema
Joey Balkema
Ellie Balkema
Bailey  L Kloosterman
Reilly  C Kloosterman
Rebecca  S Johnson
Stephen  A Johnson
David  P Johnson
Timothy  P Johnson
Charles  A II Johnson
Jason  D Osborn
Justin  G Osborn
Rachel  R Osborn
Karri  L Osborn
Krystal Johnson
James Johnson
Hayley Tippens
Andrea  R Ligman
Ryan Ligman
Emily Baker
Sarah Baker
Zachary Baker
Zane  A Hiatt
Bailey  E Everhart
Kaylee  J Hilligus
Christopher  L Campbell
Stephanie  C Campbell
Mark  L Campbell
Timothy  M Campbell
Anne  N Campbell
Frank von Hebel
Bastiaan von Hebel
Lisa von Hebel
Milan  T Hoogakker
Mayk Hoogakker
Vera Spang
Jori Spang
Claudia de Vries
Gerda Eekhof
Jolanda Eekhof
Petra Eekhof
Maarten  A Brandts Buijs
Anton  M Brandts Buijs
Kathryne  B Lowe
Timothy  I Lowe
Descendants of Klaas Jans Hoogakker
Home
Outline
Man
Woman