Aarts, Pytter
Akker, Jacoba van der PRIVACY FILTER
Alma, Pytter Aukes
Anderson, Laurine
Andries, Trijntje
Andris, Ite
Arentsen, Dora Maria
Bakker, Trijntje
Beringen, John PRIVACY FILTER
Beringen, NN
Bijlsma, Lijsbeth Keimpes
Binderts, Fokeltje
Blaauw, Geert
Blaauw, Jan Geerts
Boermans, Tettje Botes
Boot, Jan PRIVACY FILTER
Boot, NN
Boot, Wybren Johannes
Borg, Susanna ter
Bos, NN
Bos, Wieger de PRIVACY FILTER
Bosscha, Rienk Ruurds
Bosscha, Tettje Rienks
Broek, Henny van den PRIVACY FILTER
Bronkema, Ettje Jans
Brouwer, Maria Hendriks
Bruin, Trijntje de
Burmania, Stijntje Dirks
Busweiler, Barend
Busweiler, Johan
Buwalda, Eelke Sapes
Buwalda, Geertje Tjipkes
Buwalda, Jan
Cornelis, Dirk
Crans, Willem
Cullinane, Catherine
Deelstra, Hendrik
Deelstra, Jentje Ruurd PRIVACY FILTER
Dijkma, Pietje Tjeerds
Dijkstra, Eelkjen Reinderts
Dijxtra, Coenraad
Dijxtra, Coenraad
Dijxtra, Dirk Coenraads
Dijxtra, Pytter
Dijxtra, Sytske
Dirks, Meinte
Dirks, Minse
Djurrema, Albert Gerrits
Djurrema, Baukje
Djurrema, Bregtje Gerrits
Djurrema, Bregtje
Djurrema, Dieuke Djurres
Djurrema, Djurre Djurres
Djurrema, Djurre Gerrits
Djurrema, Djurre Klazes
Djurrema, Djurre Pieters
Djurrema, Geert
Djurrema, Gerrit
Djurrema, Jan Pieters
Djurrema, Jan
Djurrema, NN
Djurrema, Pieter
Djurrema, Pieter
Djurrema, Taetske
Djurrema, Tjerk
Djurrema, Tjimke
Djurrema, Tjitske
Djurres, Klaas
Dobma, Eeltje
Dobma, Maaike
Doorenbos, Douwe
Doorenbos, Richard
Doorenbos, Rijke
DŲrndorffer, Christina
Douwes, Gerrit
Durks, Baatje
Eeverts, Pijtter
Fennema, Jan Heeres
Fennema, Klaas
Ferwerda, Durk Sytzes
Gerrits, Sijke
Geurts, Andries Meinderts
Geurts, Jacobus Bernardus
Geurts, Jan Derk
Groot, Folkert de
Groot, Jan de
Groot, Jan Hiddes de
Groot, Mekke de
Groot, Tjerksina de
Groot, Trientje de
Groot, Wemke de
Groothuis, Allardina Kornellis
Haaijema, Brant
Haaijema, Doetje
Haaijema, Iemkje
Haaijema, Jacob
Haaijema, Jantje
Haaijema, Klaas Piebes
Haaijema, Klaas
Haaijema, Saapke
Haaijema, Willem
Haijes, Jelle
Haijes, Siouckien
Havinga, Baukje Andries
Havinga, Jan Doedes
Havinga, Tjitske Jans
Heerkes (Hoogakker), Sjolle
Heerkes, Andris
Heerkes, Antje
Heerkes, Nicolaas
Heerkes, Sjolle
Heerkes, Sjolle
Heerkes, Sytske
Heerkes, Wybren
Hendriks, Berent
Hendriks, Goike
Hendriks, Grietje
Hendriks, Janke
Hendrix, Grijtie
Hiddes, Janke
Hiddinga, Sietske PRIVACY FILTER
Hiemstra, Antje Nannes
Hoekstra, Antje Klazes
Hoogacker, Dieuke
Hoogacker, Douwe
Hoogacker, Hidde Ides
Hoogacker, Jan
Hoogacker, Jan
Hoogacker, Rinske Pytters
Hoogacker, Sijbe Upkes
Hoogacker, Sijtske Wouters
Hoogacker, Tjerk Jans
Hoogacker, Wijtske Ides
Hoogacker, Wouter Jans
Hoogakker, Aafke Andries
Hoogakker, Aafke Meinderts
Hoogakker, Aafke Rinderts
Hoogakker, Aaltje
Hoogakker, Andries Meinderts
Hoogakker, Annedien PRIVACY FILTER
Hoogakker, Antje Rinderts
Hoogakker, Aukje
Hoogakker, Daniel PRIVACY FILTER
Hoogakker, David Allen PRIVACY FILTER
Hoogakker, Didi PRIVACY FILTER
Hoogakker, Dieuwke
Hoogakker, Dirk
Hoogakker, Edward
Hoogakker, Elisabeth Tjerks
Hoogakker, Folkert (Fred)
Hoogakker, Fred
Hoogakker, Grietje Heerkes
Hoogakker, Grietje Rinderts
Hoogakker, Gryttje Tjerks
Hoogakker, Han PRIVACY FILTER
Hoogakker, Hanneke PRIVACY FILTER
Hoogakker, Harold PRIVACY FILTER
Hoogakker, Harold Ralph
Hoogakker, Heerke Wybrens
Hoogakker, Heerke
Hoogakker, Herman
Hoogakker, Hessel Heerkes
Hoogakker, Hylkje Andries
Hoogakker, Jacob
Hoogakker, Jacob
Hoogakker, James Thomas PRIVACY FILTER
Hoogakker, Jan Wouters
Hoogakker, Jan
Hoogakker, Janke Wouters
Hoogakker, Janke Wouters
Hoogakker, Jantje Andries
Hoogakker, Johannes (Han)
Hoogakker, John Harold PRIVACY FILTER
Hoogakker, Karen Marie PRIVACY FILTER
Hoogakker, Kenneth
Hoogakker, Klaas Jans
Hoogakker, Klaaske Rinderts
Hoogakker, Lieuwe Wouters
Hoogakker, Lijsbet
Hoogakker, Lijsbet
Hoogakker, Marcia
Hoogakker, Meindert Andries
Hoogakker, Meindert Andries
Hoogakker, Meindert Wybrens
Hoogakker, Reinder Jacobs
Hoogakker, Rindert Wybrens
Hoogakker, Rinske
Hoogakker, Saakje (Sarah)
Hoogakker, Saakje
Hoogakker, Tettje Heerkes
Hoogakker, Theresa
Hoogakker, Trijntje Heerkes
Hoogakker, Trijntje Jacobs
Hoogakker, Trijntje Tjerks
Hoogakker, Trijntje
Hoogakker, Wilhelmina Gerarda
Hoogakker, Wilma PRIVACY FILTER
Hoogakker, Wouter Jans
Hoogakker, Wouter Jans
Hoogakker, Wouter
Hoogakker, Wybren (Wiebe) PRIVACY FILTER
Hoogakker, Wybren Heerkes
Hoogakker, Wybren Heerkes
Hoogakker, Wybren Heerkes
Hoogakker, Wybren
Hoogakker, Wybren
Hoogakker, Wybren
Hoogakker, Ybeltje Clases
Hoogakker, Ymkjen Wouters
Hoogakker, Zwaantje (Sadie)
Hoogeveen, Henrie
Hooghacker, Gangeloff Upkes
Hooghacker, Hendrick Sijbes
Hooghacker, Jan Sijbes
Hovius, Brechtje Pieters
Hovius, Pieter Derks
Iedema, Brant Jans
Iedema, Joukje Brants
Jager, Kornelia
Jager, Zacharias Roelfs
Jakobs, Pytter
Jakobs, Tjitske
Jans, Batje
Jans, Doetje
Jans, Titje
Jansen, Derickjen
Jelkes, Jancke
Jilderda, Trijntje Jans
Jinnes, Jinne
Johannes, Claescke
Johnson, Bertha
Jong, Andries de
Jong, Antje de
Jong, Aukje de
Jong, Gaatske de
Jong, Gaatze de
Jong, Grietje de
Jong, Ietje de
Jong, Jacob de
Jong, Jacob de
Jong, Jacob de
Jong, Jacob Nuttes de
Jong, Meindert de
Jong, Meindert de
Jong, Meindert Nuttes de
Jong, Nutte de
Jong, Nutte de
Jong, Tettje de
Joosten, Grada Hendrina
Joosten, Theodorus
Kampen, Grietje van der
Kamstra, Gertje Jennes
Kanon, Kornelis
Kanon, Wieger
Kanon, Willem
Keegstra, Antje PRIVACY FILTER
Kingma, Antie
Klaasen, Dieuwke
Klases, Neeltje
Kooi, Douwe Alberts van der
Kooistra, Tjalling Binnes
Kramer, Henrietta
Kriaris, Helen
Krikken, Geertje
Kuipers, Aaltje Ennes
Lieuwesdr, Lijsbet
Maar, Antje van der
Maar, Marten van der
Maar, Martje van der
Martens, Trijntje
Meer, Cornelis (Kees) van der PRIVACY FILTER
Meer, Doede van der PRIVACY FILTER
Meer, Doede van der
Meer, Harmen van der PRIVACY FILTER
Meer, Harmen van der
Meer, Joukje van der PRIVACY FILTER
Meer, Pieter van der PRIVACY FILTER
Meer, Willem van der PRIVACY FILTER
Mei, Froukjen Jans van der
Meinema, Broer Everts
Meintes, Aafke
Meintes, Aaltje
Meintes, Dirk
Meintes, Dirk
Mellama, Pyter Symens
Meulen, Alie van der
Meulen, Carenza Anna (Carenza) van der PRIVACY FILTER
Meulen, Corrie van der PRIVACY FILTER
Meulen, Doetje van der
Meulen, Jantje van der
Meulen, Jikke van der
Meulen, John van der PRIVACY FILTER
Meulen, Joukje (Jos) van der PRIVACY FILTER
Meulen, Kornelis Pieters van der
Meulen, Kornelis van der PRIVACY FILTER
Meulen, Pieter Kornelis van der PRIVACY FILTER
Meulen, Pieter van der
Meulen, Quintin Kornelis Gijsbertus Antonius van der PRIVACY FILTER
Meulen, Renske van der
Meulen, Vera Johanna Hendrika van der PRIVACY FILTER
Meynderts, Wybren
Miedema, Antje
Miedema, Atze Sapes
Miedema, Sytske Klazes
Minnes, Willem
Mossel, Marianne van der PRIVACY FILTER
NN (Hoogakker), Heerke
NN,
NN,
NN,
NN,
NN,
NN,
NN,
NN,
NN,
NN, Annie
NN, Dora
NN, Sonja
NN, Upke
Noorda, Jan
Noorda, Kornelis Hendrik
Nyklaas, Antje
Obbes, Grietje
Ockes, Wijbe
OostindiŽ, Grietje
Osinga, Dirk
Oubles, Berber
Pasveer, Sijtske
Piers, Tys
Pietersma, Jantje Berends
Pijters, Saakje
Pijters, Sioerdt
Ploeg, Andries Heerkes van der
Ploeg, Andries Heerkes van der
Ploeg, Andrieske Heerkes van der
Ploeg, Andrieske Heerkes van der
Ploeg, Antje Heerkes van der
Ploeg, Antje van der
Ploeg, Frootje van der
Ploeg, Heerke Andries van der
Ploeg, Jan van der
Ploeg, Thomas Heerkes van der
Ploeg, Thomas Heerkes van der
Ploeg, Ymkje Heerkes van der
Ploeg, Ymkje Heerkes van der
Postma, Andries
Postma, Anna
Postma, Arendje
Postma, Hein Marks
Postma, Jeltje
Postma, Joukje Pieters
Postma, Trijntje
Postma, Yttje
Postma, Yttje
Potman, Hendrik
Potman, Peter
Prins, Pieter Kornelis
Prins, Pieter PRIVACY FILTER
Prins, Sjoerd
Pytters, Imkje
Pytters, Jakob
Pytters, Jakob
Pytters, Sipkien
Pytters, Wouter
Ree, Grietje van der
Rijmersma, Teetske Douwes
Roersma, Willem
Roggeveld, Renske Reinders
Roorda, Lolkje PRIVACY FILTER
Ruytenburgh, Tjerckjen Krijns
Sapes, Rense
Schaaf, Willemke Tjeerds van der
Sijma, Aukje Andries
Sipkes, Jetse
Sipma, Grietje
Sjolles, Antje
Sjolles, Ate
Sjolles, Ate
Sjolles, Heerke
Sjolles, Saakjen
Slagter, Wietske
Slinger, Trijntje Mekkes
Smedema, Jeppe
Staetsen, Janneken
Steffens, Ytske
Sterk, Arendje Elisabeth
Stillborn boy,
Stillborn boy,
Stillborn boy,
Stillborn boy,
Stillborn boy,
Stillborn child,
Stillborn girl,
Stillborn girl,
Stillborn girl,
Stillborn girl,
Stillborn girl,
Stillborn girl,
Stillborn girl,
Swaal, Fernando Sven van
Swaal, Mark van
Swart, Pieter Dirks
Sytsma, Antje Tjeerds
Talma, Grietje Rinderts
Terpstra, Aukje
Terpstra, Meindert
Tjerks, Antie
Tolsma, Rindert Wopkes
Torensma, Andries
Trotter, Robert
Trotter, William
Uilkes, Taeke
Valomstra, Jantje
Veenstra, Janneke PRIVACY FILTER
Veenstra, Tietje PRIVACY FILTER
Veenstra, Trijntje Liesbeth
Velde, Bouke van der
Velde, Melle van der
Verdenius, Baukje Thomas
Vessum, Bep van PRIVACY FILTER
Visser, Tjitske Jans
Vitelties, Klaas Jakob
Vitelties, NN
Vlaanderen, Cor van PRIVACY FILTER
Vlaanderen, Derk van
Vlaanderen, Hendrika (Riekje) van PRIVACY FILTER
Vlaanderen, Peter van
Vlaanderen, Peter van
Vlaanderen, Wim van PRIVACY FILTER
Vlieg, Antje Hessels (Anke)
Vos, Grada Wilhelmina
Vries, Aaltje de
Vries, Gerald (Jerry) de
Vries, Goitske Johannes de
Vries, Jan de
Vries, Jelke de
Vriesinga, Wytske
Waaksma, Renske Pieters
Wal, Baukje van der
Weidenaar, Aaltje Dirks
Weidenaar, Aaltje Hessels
Weidenaar, Aaltje
Weidenaar, Aaltje
Weidenaar, Anna
Weidenaar, Antje Everts
Weidenaar, Antje Hessels
Weidenaar, Antje Renses
Weidenaar, Baatje Dirks
Weidenaar, Catje Leenarts
Weidenaar, Dirk Dirks
Weidenaar, Dirk Hessels
Weidenaar, Doetje Dirks
Weidenaar, Eelkjen Filipus
Weidenaar, Ewerdina
Weidenaar, Fettje
Weidenaar, Folkert Dirks
Weidenaar, Folkertje Durks
Weidenaar, Hessel Philippus
Weidenaar, Hessel Renzes
Weidenaar, Jan Durks
Weidenaar, Johannes Philippes
Weidenaar, Meinte Durks
Weidenaar, Philippus Everts
Weidenaar, Philippus Taekes
Weidenaar, Phillippus
Weidenaar, Rienk
Weidenaar, Rienk
Weidenaar, Rinze
Weidenaar, Saakje Hessels
Weidenaar, Taeke Philippus
Weidenaar, Trijntje Renzes
Weidenaar, Trijntje
Weijdenaar, Evert Philippus
Wendt, Antje Gerrits de
Werkman, Egbertje
Westra, Antje
Westra, Frederik
Westra, Geertje
Westra, Gooitzen
Westra, Jacoba
Westra, Jan Tjepkes
Westra, Jan Tjipkes
Westra, Jitske
Westra, Jitske
Westra, Jitze
Westra, Johannes
Westra, Klaas
Westra, Klaas
Westra, Klaas
Westra, Maaike
Westra, Nanne
Westra, Pieter
Westra, Pietje
Westra, Pietje
Westra, Sytske
Westra, Tjetske
Westra, Tjipke Jans
Westra, Tjipke Jans
Westra, Tjitske
Westra, Wopke
Weydner, Georg
Weydner, Johannes Leonard
Weydner, Jurrien Frederik
Weydner, Leonard JurriŽn
Weydner, Leonard
Wierenga, Pieterke
Wierenga, Tamma Jans
Wieringa, Saapke Willems
Wijbes, Doetje
Wijbes, Janke
Wijbes, Tetie
Wijbes, Tetje
Wilde, Anne Chris de PRIVACY FILTER
Wilde, Doetje de PRIVACY FILTER
Wilde, Geert de PRIVACY FILTER
Wilde, Geert de
Wilde, Hester de
Wilde, Jacob de PRIVACY FILTER
Wilde, Jacob Sijmen de
Wilde, Jitske de
Wilde, Joukje de
Wilde, Klaas de
Wilde, Lammert (Bertus) de PRIVACY FILTER
Wilde, Renze de PRIVACY FILTER
Wilde, Renze de
Wilde, Sijmen de PRIVACY FILTER
Wilde, Sijmen de PRIVACY FILTER
Wilde, Sijmen de
Wilde, Tineke de PRIVACY FILTER
Willems, Tjamke
Wind, Aaltje
Wouda, Lieuwe
Wouda, Lieuwe
Wouda, Reinder Lieuwes
Wouda, Renske
Woude, Dirk Pieters van der
Wouters (Hoogakker), Wouter
Wouters, Hiltje
Wouters, Jan
Wouters, Lijsbet
Wybrens, Antje
Wybrens, Jan
Wybrens, Sijtse
Ypes, Antje
Ysinga, Jakob Douwes
Zantinga, Tjerk Jacobs
Zantinga, Wimke
Zantinga, Zwaantje
Zichterman, Antje Jelles
Zijlstra, Klaas Paulus
Zijlstra, Klaas
Zijlstra, Klazina
Zijlstra, Paulus
Zijlstra, Saakje
Zijlstra, Tettje
Zijlstra, Wietske
Zuiderveld, Jantje Alberts
Zwart, Aaltje Andries
Zwart, Andries Dirks
Zwart, Andries
Zwart, Andries
Zwart, Dirk Andries
Zwart, Dirk
Zwart, Dirk
Zwart, Rense Andries
Zwart, Renze Andries
Zwart, Renze Andries
Zwart, Tjeerd