Bakker, Trijntje
Beringen, John PRIVACY FILTER
Beringen, NN
Bijlsma, Lijsbeth Keimpes
Binderts, Fokeltje (birth Paesens - Oostdongeradeel, Friesland, Netherlands)
Blaauw, Geert (birth Houwerzijl - Groningen, Netherlands ± 1852)
Blaauw, Jan Geerts
Boermans, Tettje Botes
Boot, Jan PRIVACY FILTER
Boot, NN
Boot, Wybren Johannes (birth 5 Apr 1943 - died 29 Sep 1991)
Borg, Susanna ter
Bos, NN (birth 6 Apr 1883 - died 3 Aug 1958)
Bos, Wieger de PRIVACY FILTER
Bosscha, Rienk Ruurds
Bosscha, Tettje Rienks (birth Nes - Wierum, Westdongeradeel, Friesland, Netherlands 12 Feb 1802, died Nijkerk, Ferwerderadeel, Friesland, Netherlands 21 Dec 1858)
Broek, Henny van den PRIVACY FILTER
Bronkema, Ettje Jans
Brouwer, Maria Hendriks
Bruin, Trijntje de (birth Twijzel - Friesland, Netherlands 5 Jun 1907, died Twijzelerheide, Friesland, Netherlands 19 Apr 1970)
Burmania, Stijntje Dirks
Busweiler, Barend (birth Elburg - Gelderland, Netherlands ± 1852)
Busweiler, Johan (birth Meppel - Drenthe, Netherlands 15 Apr 1888)
Buwalda, Eelke Sapes
Buwalda, Geertje Tjipkes
Buwalda, Jan (birth Ee - Oostdongeradeel, Frieland, Netherlands ± 1832)