Doede van der Meer, birth Bergum, Friesland, Netherlands 23 Nov 1916, died Noordbergum, Friesland, Netherlands 17 Jul 2003, son of Harmen van der Meer and Arendje Postma to:
Doetje van der Meulen, birth Ee, Oostdongeradeel, Frieland, Netherlands 5 Dec 1920, daughter of Pieter van der Meulen and Joukje de Wilde
1) Cornelis (Kees) van der Meer PRIVACY FILTER to:
Sietske Hiddinga PRIVACY FILTER
2) Harmen van der Meer PRIVACY FILTER to:
Lolkje Roorda PRIVACY FILTER
3) Joukje van der Meer PRIVACY FILTER to:
Jentje Ruurd Deelstra PRIVACY FILTER, son of Hendrik Deelstra and Trijntje Liesbeth Veenstra
4) Pieter van der Meer PRIVACY FILTER to:
Jacoba van der Akker PRIVACY FILTER
5) Willem van der Meer PRIVACY FILTER to:
Tietje Veenstra PRIVACY FILTER
Main index A-Z