Jinne Jinnes
Married Paesens (Fr) 12 Mar 1713 to:
Sytske Heerkes, birth Paesens, Oostdongeradeel, Friesland, Netherlands 1st marriage 2nd marriage, daughter of Heerke NN (Hoogakker) and NN
Main index A-Z