Wybren Meynderts, birth Nes, Westdongeradeel, Friesland, Netherlands
Married notice Nes, Wierum (Fr) 21 Jan 1730
Married Nes, Wierum (Fr) Feb 1703 to:
Trijntje Andries, birth Lioessens, , Friesland, Netherlands
1) Antje Wybrens, birth ± 1738, died Westdongeradeel, Friesland, Netherlands 13 May 1814
Married Paesens (Fr) 9 May 1756 to:
Heerke Sjolles, baptised Paesens, Oostdongeradeel, Friesland, Netherlands 2 Mar 1732, died Nes, Westdongeradeel, Friesland, Netherlands 22 Feb 1800, son of Sjolle Heerkes (Hoogakker) and Antje Nyklaas
Rijtuigenbezitters Westdongeradeel 1796-1805, Sneuper no. 49 en 50, 1999
Nes: Heerke Sjolles (wed.) wagen

beide vaders bij de aangifte aanwezig
Main index A-Z