Rindert Wopkes Tolsma, birth Oudkerk, Friesland, Netherlands
Married notice 19 Jun 1779
Married Birdaard (Fr) 20 Jun 1779 to:
Froukjen Jans van der Mei, birth Wanswerd, Friesland, Netherlands
1) Grietje Rinderts Talma, birth Driesum, Dantumadeel, Friesland, Netherlands 1779 (religion: NH), died Nes, Westdongeradeel, Friesland, Netherlands 9 Dec 1856
Also: Grietje Reinders Talsma
1813 Dokkum, notaris J. Klaasesz
Inv. nr. 028004 repertoire nr. 255 d.d. 26 mei 1813
Koopakte
Betreft de verkoop van de helft van een huis te Nes,
koopsom fr. 840
- Antje Wyberens te Nes als verkoper (schoonmoeder)
- Grietje Rinderts, gehuwd met Wyberen Heerkes Hoogakker te
Nes als koper

Married Nes, Wierum (Fr) 9 Sep 1810 to:
Wybren Heerkes Hoogakker, birth Nes, Westdongeradeel, Friesland, Netherlands 3 Dec 1777 (religion: NH), died Nes, Westdongeradeel, Friesland, Netherlands 11 Jan 1848, son of Heerke Sjolles and Antje Wybrens
1816 Dokkum, notaris J. Klaasesz
Inv. nr. 028008 repertoire nr. 173 d.d. 26 juli 1816
Koopakte
Betreft de verkoop van bouwland te Nes, koopsom fl. 600
- Hartman Melis Wynia te Nes als verkoper
- Wybren Heerkes Hoogakker, gehuwd met Grietje Rinderts te
Nes als koper

Derde proclamatie van 9 september 1810, Nes
Met attestatie naar elders.
Main index A-Z