Ate Sjolles, baptised 26 Apr 1738, son of Sjolle Heerkes (Hoogakker) and Ytske Steffens
Married Paesens (Fr) 8 Feb 1766 to:
Antje Ypes
beide vaders bij de aangifte aanwezig

Ate Sjolles
Married Paesens (Fr) 25 Jan 1789 to:
Fokeltje Binderts, birth Paesens, Oostdongeradeel, Friesland, Netherlands
de zwager van de bruid bij de aangifte aanwezig
Main index A-Z