Evert Philippus Weijdenaar, baptised Oostermeer, Tytsjerksteradiel, Friesland, Netherlands 20 Nov 1698, died Kollum, Kollumerland, Friesland, Netherlands before 1736, occupation: meester-chirurgijn, son of Phillippus Weidenaar and Tjerckjen Krijns Ruytenburgh
Married notice Dokkum (Fr) 18 Nov 1719
Married (church) Dokkum (Fr) Dec 1719 to:
Eelkjen Reinderts Dijkstra, birth Dokkum, Friesland, Netherlands
1) Aaltje Weidenaar, baptised Oostermeer, Tytsjerksteradiel, Friesland, Netherlands 1 Mar 1722
2) Antje Everts Weidenaar
Married (church) Drogeham (Fr) 25 Apr 1751 to:
Pytter Aukes Alma, birth Drogeham, Friesland, Netherlands, occupation: Koopman
3) Philippus Everts Weidenaar, baptised Oostermeer, Tytsjerksteradiel, Friesland, Netherlands 20 Oct 1720, died Oostermeer, Tytsjerksteradiel, Friesland, Netherlands before 1 May 1772, occupation: Chirurgijn
Married (church) Kollum (Fr) 13 Nov 1740 to:
Antje Hessels (Anke) Vlieg, birth Kollum, Kollumerland, Friesland, Netherlands 23 Mar 1721
Komt in 1749 als redelijk welgesteld voor in de belasting cohieren van Kollum, hij is dan Chirurgijn van beroep.
Main index A-Z