Philippus Everts Weidenaar, baptised Oostermeer, Tytsjerksteradiel, Friesland, Netherlands 20 Oct 1720, died Oostermeer, Tytsjerksteradiel, Friesland, Netherlands before 1 May 1772, occupation: Chirurgijn, son of Evert Philippus Weijdenaar and Eelkjen Reinderts Dijkstra
Married (church) Kollum (Fr) 13 Nov 1740 to:
Antje Hessels (Anke) Vlieg, birth Kollum, Kollumerland, Friesland, Netherlands 23 Mar 1721
Komt in 1749 als redelijk welgesteld voor in de belasting cohieren van Kollum, hij is dan Chirurgijn van beroep.
1) Eelkjen Filipus Weidenaar, baptised 3 Apr 1746
Married (church) Anjum (Fr) 10 May 1767 to:
Taeke Uilkes
2) Ewerdina Weidenaar, baptised 25 Oct 1750
3) Fettje Weidenaar, baptised 28 Apr 1748
4) Hessel Philippus Weidenaar, baptised Kollum, Kollumerland, Friesland, Netherlands 28 Jul 1743, died Texel, Noord-Holland, Netherlands 1824 drowned
1768 House nr. 39 in Oosternijkerk
1782 In State Naval Service on Warship "De Pallas"
1824 Shipwreck "De Pallas" near 'De Koog' near the isle of Texel
{source: De Reddingboot, verslag 148, december 1990

Married Anjum (Fr) 13 Dec 1767 to:
Baatje Durks, birth Oosternijkerk, Oostdongeradeel, Friesland, Netherlands 8 May 1746, baptised Oosternijkerk, Oostdongeradeel, Friesland, Netherlands 27 Nov 1746, daughter of Dirk Cornelis and Aaltje Meintes
In 1768 eigenaar/gebruiker van huis nr. 39 te Nijkerk, betaalt belasting
voor 2,5 schoorsteen, 3 hoofden, 4 koeien en 2 paarden. In 1782 gat hijin 's Landsdienst op het oorlogschip "De Pallas"
5) Johannes Philippes Weidenaar, birth Oostermeer, Tytsjerksteradiel, Friesland, Netherlands
Married (church) Oostermeer (Fr) 9 May 1773 to:
Neeltje Klases, birth Oostermeer, Tytsjerksteradiel, Friesland, Netherlands
Main index A-Z