Hessel Philippus Weidenaar, baptised Kollum, Kollumerland, Friesland, Netherlands 28 Jul 1743, died Texel, Noord-Holland, Netherlands 1824 drowned, son of Philippus Everts Weidenaar and Antje Hessels (Anke) Vlieg
1768 House nr. 39 in Oosternijkerk
1782 In State Naval Service on Warship "De Pallas"
1824 Shipwreck "De Pallas" near 'De Koog' near the isle of Texel
{source: De Reddingboot, verslag 148, december 1990

Married Anjum (Fr) 13 Dec 1767 to:
Baatje Durks, birth Oosternijkerk, Oostdongeradeel, Friesland, Netherlands 8 May 1746, baptised Oosternijkerk, Oostdongeradeel, Friesland, Netherlands 27 Nov 1746, daughter of Dirk Cornelis and Aaltje Meintes
In 1768 eigenaar/gebruiker van huis nr. 39 te Nijkerk, betaalt belasting
voor 2,5 schoorsteen, 3 hoofden, 4 koeien en 2 paarden. In 1782 gat hijin 's Landsdienst op het oorlogschip "De Pallas"
1) Aaltje Hessels Weidenaar, baptised 27 Apr 1774, died before 1811
Married (church) Oosternijkerk (Fr) 19 May 1799 to:
Rense Sapes, birth ± 1777, died Oostdongeradeel, Friesland, Netherlands 2 Feb 1827, Registered as Renze Sapes Weidenaar
2) Antje Hessels Weidenaar, baptised Oosternijkerk, Oostdongeradeel, Friesland, Netherlands 10 Mar 1771
Also: Anke Hessels Weidenaar

Married (church) Oosternijkerk (Fr) 18 Nov 1792 to:
Jan Wybrens
3) Dirk Hessels Weidenaar, birth ± 1766, baptised Oosternijkerk, Oostdongeradeel, Friesland, Netherlands 23 Apr 1769, died Oostdongeradeel, Friesland, Netherlands 28 Jan 1832, occupation: Koopman, Paesens
Married (church) Nes, Westdongeradeel (Fr) 21 Feb 1790 to:
Doetje Jans
Main index A-Z