Andries Meinderts Hoogakker, birth Nes, Westdongeradeel, Friesland, Netherlands 31 Dec 1846, died Westdongeradeel, Friesland, Netherlands 6 Sep 1925, son of Meindert Wybrens Hoogakker and Aukje Andries Sijma
1875 * Holwerd, notaris E. Meyer
Inv. nr. 063044 repertoirenrs. 9 en 19 d.d. 18 januari 1875
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van landen en huis te Nes en Wierum
- Geertje Wessels van der Weg, weduwe van Jochum Scheltes
Kooistra te Nes als verkoper; diverse koopsommen
Betreft landen en huis te Nes en Wierum
- Jochum Scheltes Kooistra, in leven gehuwd met Geertje
Wessels van der Weg; betreft verkoop door de weduwe
Betreft de koop van huis en erf te Nes
- Andries Meinderts Hoogakker te Nes als koper; koopsom
fl. 475
1884 Ternaard, notaris F. Witteveen
Inv. nr. 129073 repertoire nr. 56 d.d. 24 juli 1884
Obligatie
Betreft een kapitaal van fl. 300
- Pieter Douwes Stallinga te Nes als crediteur
- Andries Meinderts Hoogakker te Nes als debiteur
1884 Ternaard, notaris F. Witteveen
Inv. nr. 129073 repertoire nr. 72 d.d. 4 oktober 1884
Verhuring
Betreft de verhuur vanpercelen bouwland te Nes en Wierum,
huursom fl. 458 per jaar, gedurende 7 jaar
- Jacob Folkerts Botma te Engwierum als verhuurder
- Andries Hoogakker te Nes als huurder
1891 Ternaard, notaris F. Witteveen
Inv. nr. 129080 repertoire nr. 83 d.d. 22 oktober 1891
Verhuring
- Folkert Jacobs Botma te Engwierum als verhuurder
- Andries Hoogakker te Nes als huurder
1892 Ternaard, notaris F. Witteveen
Inv. nr. 129081 repertoirenrs. 104 en 109 d.d. 2 november
1892
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis en grond te Nes, koopsom
fl. 219
- Andries Meinderts Hoogakker te Nes als verkoper
- Meindert Nuttes de Jong te Nes als verkoper
- Dirk Reeder te Nes als koper
- Jacob de Graaf te Nes als koper
1897 Ternaard, notaris F. Witteveen
Inv. nr. 129086 repertoire nr. 8 d.d. 2 februari 1897
Huurcontrakt
- Sierk Lambertus van der Woud te Ternaard als verhuurder
- Andries Hoogakker te Nes als huurder
1902 Ternaard, notaris F. Witteveen
Inv. nr. 129091 repertoire nr. 3 d.d. 21 januari 1902
Huurcontrakt
- Sierk Lambertus van der Woud te Ternaard als verhuurder
- Andries Hoogakker te Nes als huurder
1907 Ternaard, notaris F. Witteveen
Inv. nr. 129097 repertoire nr. 16 d.d. 22 januari 1907
Verhuring
- Sierk Lambertus van der Woud te Ternaard als verhuurder
- Andries Hoogakker te Nes als huurder
1913 Ternaard, notaris F. Witteveen
Inv. nr. 129103 repertoire nr. 8 d.d. 25 januari 1913
Huurcontract
- Hendrik Cornelis Simmer te Ternaard als verhuurder
- Andries Hoogakker te Nes als huurder
1915 Ternaard, notaris K. de Jong
Inv. nr. 129107 repertoire nr. 9 d.d. 11 november 1915
Obligatie
- Broer Everts Meinema te Nes als debiteur
- Andries Hoogakker te Nes als crediteur

Married Westdongeradeel, Friesland, Netherlands 22 May 1875 to:
Baukje van der Wal
1) Aafke Andries Hoogakker, birth Nes, Westdongeradeel, Friesland, Netherlands 30 Nov 1882, died Westdongeradeel, Friesland, Netherlands 13 Mar 1920
Married Westdongeradeel, Friesland, Netherlands 23 May 1908 to:
Douwe Alberts van der Kooi
2) Aaltje Hoogakker, birth Nes, Westdongeradeel, Friesland, Netherlands 12 Jul 1891
Married Westdongeradeel, Friesland, Netherlands 15 May 1919 to:
Nanne Westra, birth Ternaard, Westdongeradeel, Friesland, Netherlands 22 Oct 1892, son of Tjipke Jans Westra and Antje Nannes Hiemstra
3) Aukje Hoogakker, birth Nes, Wierum, Westdongeradeel, Friesland, Netherlands 13 Jan 1877
Married Bemmel (Gld) 20 May 1899 to:
Jacobus Bernardus Geurts, birth Bemmel, Gelderland, Netherlands 16 Apr 1870, son of Jan Derk Geurts and Arendje Elisabeth Sterk
4) Hylkje Andries Hoogakker, birth Nes, Westdongeradeel, Friesland, Netherlands 9 Jan 1879
Married Westdongeradeel, Friesland, Netherlands 25 May 1907 to:
Broer Everts Meinema
5) Jantje Andries Hoogakker, birth 30 Nov 1880, died Westdongeradeel, Friesland, Netherlands 21 Nov 1908
Married Westdongeradeel, Friesland, Netherlands 25 May 1907 to:
Dirk Osinga
6) Meindert Andries Hoogakker, birth Nes, Westdongeradeel, Friesland, Netherlands 28 Dec 1888, died Westdongeradeel, Friesland, Netherlands 13 Jul 1894
7) Meindert Andries Hoogakker, birth Nes, Westdongeradeel, Friesland, Netherlands 25 Mar 1885, died Westdongeradeel, Friesland, Netherlands 27 Apr 1885
8) Trijntje Hoogakker, birth Nes, Westdongeradeel, Friesland, Netherlands 3 Jul 1886
Married Heerlen (L) 23 Jan 1919 to:
Johan Busweiler, birth Meppel, Drenthe, Netherlands 15 Apr 1888, son of Barend Busweiler and Geertje Krikken
Main index A-Z