Rindert Wybrens Hoogakker, birth Nes, Westdongeradeel, Friesland, Netherlands 6 Feb 1817, died Westdongeradeel, Friesland, Netherlands 1 May 1880, son of Wybren Heerkes Hoogakker and Grietje Rinderts Talma
Married Westdongeradeel, Friesland, Netherlands 21 May 1844 to:
Tettje Botes Boermans
Also: Buurmans
1) Aafke Rinderts Hoogakker, birth Nes, Westdongeradeel, Friesland, Netherlands 14 Apr 1857, died Ferwerderadeel, Friesland, Netherlands 13 Oct 1926, buried Ferwerd, Friesland, Netherlands 16 Oct 1926
Burial row 3 grave 3

Married Ferwerderadeel (Fr) 20 Jul 1893 to:
Eeltje Dobma
Bruidegom is weduwnaar van Geertje Gerrits Heslinga
2) Antje Rinderts Hoogakker, birth Nes, Westdongeradeel, Friesland, Netherlands 25 Mar 1849, died Westdongeradeel, Friesland, Netherlands 27 Jul 1910
Married Westdongeradeel, Friesland, Netherlands 19 May 1877 to:
Reinder Lieuwes Wouda
3) Grietje Rinderts Hoogakker, birth Nes, Westdongeradeel, Friesland, Netherlands 1 May 1846, died Ferwerderadeel, Friesland, Netherlands 30 Apr 1918, Burial Row 18 Grave 8, buried Hoogebeintum, Friesland, Netherlands 2 May 1918
Married Ferwerderadeel, Friesland, Netherlands 2 Dec 1871 to:
Jelke de Vries
4) Klaaske Rinderts Hoogakker, birth Westdongeradeel, Friesland, Netherlands 31 Mar 1853, died Oostdongeradeel, Friesland, Netherlands 17 Jul 1938
1918 Metslawier, notaris S. P. Groenier
Inv. nr. 104114 repertoire nr. 210 d.d. 21 november 1918
Testament
- Klaaske Hoogakker, gehuwd met Jacob Nuttes de Jong te
Nijkerk

Married Westdongeradeel, Friesland, Netherlands 10 Feb 1876 to:
Jacob Nuttes de Jong, died before 1938
Main index A-Z