Heerke Sjolles, baptised Paesens, Oostdongeradeel, Friesland, Netherlands 2 Mar 1732, died Nes, Westdongeradeel, Friesland, Netherlands 22 Feb 1800, son of Sjolle Heerkes (Hoogakker) and Antje Nyklaas
Rijtuigenbezitters Westdongeradeel 1796-1805, Sneuper no. 49 en 50, 1999
Nes: Heerke Sjolles (wed.) wagen

Married Paesens (Fr) 9 May 1756 to:
Antje Wybrens, birth ± 1738, died Westdongeradeel, Friesland, Netherlands 13 May 1814, daughter of Wybren Meynderts and Trijntje Andries
beide vaders bij de aangifte aanwezig
1) Andris Heerkes, birth Nes, Westdongeradeel, Friesland, Netherlands 13 Apr 1773, died Paesens, Oostdongeradeel, Friesland, Netherlands 1808
Married Nes, Wierum (Fr) 17 May 1795 to:
Antie Tjerks, birth Oosternijkerk, Oostdongeradeel, Friesland, Netherlands, died Westdongeradeel, Friesland, Netherlands 11 Aug 1822
2) Antje Heerkes, birth ± 1763, died Oostdongeradeel, Friesland, Netherlands 6 Oct 1826
Married notice Anjum (Fr) 24 Nov 1782
Married Anjum (Fr) 1 Dec 1782 to:
Willem Minnes, birth Anjum, , Friesland, Netherlands
Proclamatie van 1 december 1782, Nes Wierum
Gehuwd te Anjum
3) Nicolaas Heerkes, birth 1770
4) Sjolle Heerkes, baptised Nes, Westdongeradeel, Friesland, Netherlands 13 Feb 1757, died before 1759
5) Sjolle Heerkes, baptised Nes, Westdongeradeel, Friesland, Netherlands 8 Jan 1759
6) Wybren Heerkes, baptised Nes, Westdongeradeel, Friesland, Netherlands 2 Oct 1769, died before 1778
7) Trijntje Heerkes Hoogakker, birth 15 Apr 1782, died Westdongeradeel, Friesland, Netherlands 18 Feb 1828 to:
N.N.
8) Wybren Heerkes Hoogakker, birth Nes, Westdongeradeel, Friesland, Netherlands 3 Dec 1777 (religion: NH), died Nes, Westdongeradeel, Friesland, Netherlands 11 Jan 1848
1816 Dokkum, notaris J. Klaasesz
Inv. nr. 028008 repertoire nr. 173 d.d. 26 juli 1816
Koopakte
Betreft de verkoop van bouwland te Nes, koopsom fl. 600
- Hartman Melis Wynia te Nes als verkoper
- Wybren Heerkes Hoogakker, gehuwd met Grietje Rinderts te
Nes als koper

Married Nes, Wierum (Fr) 9 Sep 1810 to:
Grietje Rinderts Talma, birth Driesum, Dantumadeel, Friesland, Netherlands 1779 (religion: NH), died Nes, Westdongeradeel, Friesland, Netherlands 9 Dec 1856, daughter of Rindert Wopkes Tolsma and Froukjen Jans van der Mei
Also: Grietje Reinders Talsma
1813 Dokkum, notaris J. Klaasesz
Inv. nr. 028004 repertoire nr. 255 d.d. 26 mei 1813
Koopakte
Betreft de verkoop van de helft van een huis te Nes,
koopsom fr. 840
- Antje Wyberens te Nes als verkoper (schoonmoeder)
- Grietje Rinderts, gehuwd met Wyberen Heerkes Hoogakker te
Nes als koper

Derde proclamatie van 9 september 1810, Nes
Met attestatie naar elders.
Main index A-Z