Wybren Heerkes Hoogakker, birth Nes, Westdongeradeel, Friesland, Netherlands 3 Dec 1777 (religion: NH), died Nes, Westdongeradeel, Friesland, Netherlands 11 Jan 1848, son of Heerke Sjolles and Antje Wybrens
1816 Dokkum, notaris J. Klaasesz
Inv. nr. 028008 repertoire nr. 173 d.d. 26 juli 1816
Koopakte
Betreft de verkoop van bouwland te Nes, koopsom fl. 600
- Hartman Melis Wynia te Nes als verkoper
- Wybren Heerkes Hoogakker, gehuwd met Grietje Rinderts te
Nes als koper

Married Nes, Wierum (Fr) 9 Sep 1810 to:
Grietje Rinderts Talma, birth Driesum, Dantumadeel, Friesland, Netherlands 1779 (religion: NH), died Nes, Westdongeradeel, Friesland, Netherlands 9 Dec 1856, daughter of Rindert Wopkes Tolsma and Froukjen Jans van der Mei
Also: Grietje Reinders Talsma
1813 Dokkum, notaris J. Klaasesz
Inv. nr. 028004 repertoire nr. 255 d.d. 26 mei 1813
Koopakte
Betreft de verkoop van de helft van een huis te Nes,
koopsom fr. 840
- Antje Wyberens te Nes als verkoper (schoonmoeder)
- Grietje Rinderts, gehuwd met Wyberen Heerkes Hoogakker te
Nes als koper

Derde proclamatie van 9 september 1810, Nes
Met attestatie naar elders.
1) Heerke Wybrens Hoogakker, birth Nes, Westdongeradeel, Friesland, Netherlands 13 Dec 1813, died Nes, Westdongeradeel, Friesland, Netherlands 2 Apr 1878
1834 Holwerd, notaris B. Ypma
Inv. nr. 063006 repertoire nr. 37 d.d. 6 september 1834
Boelgoed
Betreft roerende goederen, opbrengst fl. 233
- Keimpe Jans Sinnema te Holwerd als verkoper
- Heerke Wybrens Hoogakker te Nes als koper

Married Westdongeradeel, Friesland, Netherlands 3 Feb 1849 to:
Tjitske Jans Havinga, birth Westdongeradeel, Friesland, Netherlands 27 Mar 1816, died Nes, Westdongeradeel, Friesland, Netherlands 8 Mar 1851, daughter of Jan Doedes Havinga and Baukje Andries Havinga
Also: Hovinga
2) Meindert Wybrens Hoogakker, birth Nes, Westdongeradeel, Friesland, Netherlands 3 Jul 1820, died Westdongeradeel, Friesland, Netherlands 13 Sep 1876
Married Westdongeradeel, Friesland, Netherlands 7 Jun 1845 to:
Aukje Andries Sijma, birth ± 1810, died Westdongeradeel, Friesland, Netherlands 27 Sep 1892
3) Rindert Wybrens Hoogakker, birth Nes, Westdongeradeel, Friesland, Netherlands 6 Feb 1817, died Westdongeradeel, Friesland, Netherlands 1 May 1880
Married Westdongeradeel, Friesland, Netherlands 21 May 1844 to:
Tettje Botes Boermans
Also: Buurmans
Main index A-Z